lubric ant

lubric ant

น้ำมันหล่อลื่นใช้ทำอะไรในน้ำมันเบรก ?

ท่านเคยได้ยินคำ ๆ นี้ไหม? รถจะขับเคลื่อนที่ได้ดีจะต้องมีการเบรก นั้นหมายถึงถ้าหากเบรกไม่ดีก็อาจเกิดผลเสียต่อการขับขี่ รวมไปถึงเบรกไม่อยู่ เบรกไม่ทัน ก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นเราจึงต้องเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นมาช่วยทำให้ “น้ำมันเบรก” ทำหน้าที่เป็นของเหลวที่ทำหน้าที่ส่งผ่านพลังงานทำให้รถหยุดไม่ให้ล้อหมุน และช่วยทำหน้าที่ส่งผ่านพลังงานผ่านน้ำมันเบรกไปสู่การเบรกรถนั่นเอง ดังนั้นการใช้น้ำมันหล่อลื่นในน้ำมันเบรก จึงเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน

Filter by

PROJECTS

0 projects for 0 clients